11.5.2023

Kasavuoren koulukeskukseen tehtyjä kuntotutkimus- ja sisäilmatutkimusraportteja on pyydetty julkaistavaksi.

Raportteja lukiessa on tärkeää huomioida seuraavat asiat:

· Tutkimusraportit ovat osin jo vanhentunutta tietoa. Akuutteja korjauksia ja rakenteellisia korjaustoimenpiteitä on niiden pohjalta tehty huomattava määrä. Osa raporteista on seurantaraportteja tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen.

· Raportteja tulee tarkastella kokonaisuutena. Raporttien julkaiseminen osittain ei ole sallittua.

Miksi kuntotutkimuksia ja sisäilmatutkimukset on tehty?

· Kaupunki teettää omistamiinsa kiinteistöihin noin viiden vuoden välein rakennustekniset sekä talotekniset kuntoarviot ja niissä havaitut puutteet korjataan ns. elinkaarta jatkavina investointeina tai vuosikorjauksin. Kuntoarviot tehdään rakenteita rikkomatta. Kun tarvitaan tarkempaa tutkimusta, rakenneavauksia, röntgenkuvauksia ym.. tehdään kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa keskitytään tarkemmin yksilöityyn rakennusosaan esim. julkisivut, putkistot, vesikatto jne.

· Kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten perusteella arvioidaan remonttitarpeita, niiden kiireellisyyttä ja tarvittavien korjausten kustannustasoa.

· Sisäilmatutkimuksilla on haluttu varmistaa, onko tiloissa turvallista ja terveellistä koulun toimia.

Sisäilmatutkimuksissa havaitut puutteet ja akuutit korjaustoimenpiteet:

Merkittävin havainto 30.5.2022 tehdyissä sisäilmatutkimuksissa oli raja-arvot ylittävä määrä villakuituja A-osan tiloissa. Villakuitulähde paikallistettiin ilmanvaihdon tuloilmakammioihin ja kuitulähteet poistettiin kesällä 2022. 28.10.2022 tehdyissä seurantamittauksessa tulokset olivat alle raja arvon. A-osalla on tehty vuoden 2022 aikana elinkaarta jatkavia korjaustoimenpiteitä kuten rakenneliittymien tiivistystoimenpiteitä ja luokkatilan A113 alapohjan kapselointi, jossa havaittiin paikallisesti kohonneita kosteusarvoja. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tehdyissä sisäilmamittauksissa 28.10.2022 ei havaittu enää puutteita.

Sisäilmamittauksessa 21.2.2023 (raportti 20.3.2023) tehtävänä oli mitata sisäilman mikrobipitoisuus. Näytteitä otettiin 11kpl ympäri koulukeskusta. Sisäilmanäytteiden perusteella kaikissa mitatuissa tiloissa sisäilman mikrobipitoisuus oli pieni. Tulokset eivät viittaa mikrobilähteeseen rakennuksessa. Ainoa tila, missä mittaustulokset voivat viitata kosteusvaurioon on hallintosiiven huone 282. Tarkemmat tutkimukset ja korjaustoimenpiteet huoneessa 282 tehdään kesän 2023 aikana.

Kasavuoren koulukeskusta on remontoitu rakennusosa kerrallaan ja lähivuosina on tulossa merkittäviä remontteja.

· A-osa esitetään peruskorjattavaksi tai vaihtoehtoisesti purettavaksi ja korvattavaksi uudisrakentamisella. Hankesuunnitelma on tehty neljästä eri vaihtoehdosta, mutta niiden hyväksyttäminen on vielä kesken.

· Koko koulukeskuksen julkisivu-, sokkeli- ja salaojaremontin suunnittelu on aloitettu, mutta ratkaisut odottavat päätöstä A-osan hankkeen laajuudesta.

· Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen. Suunnittelu käynnistetty.

· Koko koulua koskeva tutkimussuunnitelma laaditaan toukokuussa 2023 asiantuntijoiden toimesta, pohjautuen aiemmin tehtyihin tutkimustuloksiin ja henkilökunnan ilmoittamiin tiloihin, jossa oireillaan. Tutkimukset ja akuutit korjaukset pyritään tekemään kesän 2023 aikana.

· Koulun sisäilmaolosuhteita seurataan viikoittain eri puolilla rakennusta olevien jatkuvatoimisten mittalaitteiden avulla. Kuntotutkimus- ja sisäilmatutkimusraportteihin liittyvät kysymykset: info@kauniainen.fi. Kysymyksiin vastataan kootusti ja kysymykset sekä vastaukset julkaistaan tällä sivulla.