Kasavuoren koulu Kauniaisissa antaa suomenkielistä perusopetusta vuosiluokille 7-9. Koulussamme työskentelee noin 360 oppilasta, noin 40 opettajaa, koulunkäynnin ohjaajia ja koulunuorisotyöntekijä. Kasavuoren koulukeskuksen tiloissa toimii myös Kauniaisten lukio, jonka kanssa Kasavuoren koululla on yhteiset päivittäin tavattavissa olevat koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja. Kasavuoren koulu ja noin kilometrin päässä sijaitseva Mäntymäen koulu muodostavat hallinnollisesti yhtenäisen perusopetuksen, jonka toimintaa johtaa yhteinen rehtori. Molemmissa kouluissa on myös päivittäin läsnäolevat apulaisrehtorit. Vuosiluokkien 7.-9. oppiaineiden opetuksesta vastaa aineenopettaja. Jokaisella luokkaryhmällä on oma luokanohjaajansa – luokan tärkein “oma” aikuinen. Luokanohjaajan tuokio on kerran viikossa.

Kasavuoren koulussa tarjotaan laaja valikoima valinnaisaineita. 8. ja 9. luokalla valinnaisaineita opiskellaan niin taito- ja taideaineista, oppiaineiden soveltavista ja syventävistä valinnaisaineista kuin monialaisista valinnaisaineista. Monialaisten valinnaisaineiden teemana 8. luokalla on kansalaistoiminta ja -taidot ja 9. luokalla ekososiaalinen sivistys. Kasavuoren koulussa on mahdollista opiskella myös A2 saksaa sekä B2 ranskaa, saksaa ja venäjää. Ruotsin kielen kielikylpyoppilaat opiskelevat A1 ruotsia ja useita oppiaineita ruotsin kielellä.

Oppilaiden hyvinvoinnin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseksi Kasavuoren koulussa on vuodesta 2017 opetettu Kauniaisten omaa oppilaan hyvinvointi -oppiainetta. Oppiaineen lisäksi koulussa toteutetaan hyvinvointia edistävää koulukulttuuria ja tarjotaan oppilaiden hyvinvointia tukevia valinnaisaineita. Koulussamme on pitkä kokemus oppiaineita yhdistävistä monialaisista oppimiskokonaisuuksista, joita jokaisella oppilaalla on vähintään kaksi lukuvuodessa.