Toissijainen oppilaaksiotto avataan uudelleen 1.-8.8.2022 väliseksi ajaksi

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta päätti 9.6.2022 pidetyssä kokouksessa avata uudelleen toissijaisen oppilaaksioton 1.-8.8.2022 väliseksi ajaksi, jonka jälkeen tehdään oppilaaksiottopäätös toissijaisista oppilaista. 7. vuosiluokan enimmäisoppilasmäärä lukuvuodelle 2022-2023 Kasavuoren koulussa on 114 lasta (pl. kielikylpy), kielikylpyluokan enimmäisoppilasmäärä on 21 oppilasta.

Hakeminen tapahtuu 1.-8.8.2022 välisenä aikana täyttämällä hakemuslomake ja palauttamalla se lomakkeen ohjeiden mukaisesti viimeistään 8.8.2022 Kasavuoren koululle. Lomakkeen voi palauttaa sähköpostitse (varmistathan saaneesi kuittauksen lomakkeen vastaanottamisesta muutaman arkipäivän sisällä), postittamalla tai tuomalla sen koululle. Huomaathan postittaessasi lomakkeen, että sen tulee olla koululla viimeistään 8.8.2022. Tämän jälkeen koulupaikat ja jonotusnumerot arvotaan. Tiedot koulupaikasta tai jonotusnumerosta ilmoitetaan pikimmiten.

Koulupaikan saaminen edellyttää omaa vastuuta koulumatkasta ja sen mahdollisista kustannuksista. Kasavuoren koulun pienluokkapaikat erityisen tuen oppilaille on varattu vain kaupungin omille oppilaille.