Kauniaisten yhtenäisessä suomenkielisessä perusopetuksessa annetaan laadukasta perusopetusta vuosiluokille 1-9 kahdessa toisiaan lähellä olevassa opetuspisteessä, Mäntymäen koulussa (luokat 1-6) ja Kasavuoren koulussa (luokat 7-9).

Koulut sijaitsevat Kauniaisten puutarhakaupungissa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Mäntymäen koulussa on n. 480 oppilasta ja 31 opettajaa ja yhdeksän koulunkäynnin ohjaajaa sekä koulunuoriso-ohjaaja. Kasavuoren koulussa on n. 360 oppilasta ja 38 opettajaa sekä koulunkäynninohjaajia ja koulunuorisotyöntekijä. Hyödynnämme ajanmukaisia oppimisvälineitä ja -ympäristöjä. Oppimista ja kasvua tukevat kummassakin opetuspisteessä päivittäin koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja.

Kouluissamme on positiivinen, innostunut työyhteisö ja iloinen ilmapiiri. Toimimme jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti. Yhteissuunnittelu ja tiimityöskentely ovat osa yhteisöllistä toimintakulttuuriamme. Tuemme monipuolista oppilaiden osallisuuden kulttuuria. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeässä roolissa oppimisen ja kasvun polkua. Tavoitteenamme on, että oppilas saa tiedot ja taidot onnistuakseen elämässään ja kokee oppimisen iloa vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja suhtautuu myönteisesti tulevaisuuteen.