Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:n ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan koulussa tulee olla oppilashuoltosuunnitelma ja sen osana suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa kuvataan koulun toimintatavat kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisemisessä ja niihin puuttumisessa. Suunnitelma antaa yhteiset tavoitteet ja toimintaohjeet koko kouluyhteisöllemme ja sitä päivitetään ja kehitetään tarpeen mukaan. Suunnitelma käydään henkilöstön kanssa läpi ja oppilaille sekä huoltajille tiedotetaan sen sisällöstä.

Lue lisää: Kasavuoren koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

REILU-malli

Kasavuoren koulussa kiusaamiseen puututaan ja kiusaamisasiassa edetään koulun Reilu-mallin mukaisesti. Toimintamalli on esitetty alla olevalla kuvalla.