Poissaolon myöntäminen koulutyöstä tarkoittaa lupaa olla poissa koulusta. Se ei ole kuitenkaan vapautus oppivelvollisuudesta. Huoltaja on vastuussa oppilaan oppimisesta vapautuksen aikana.
Oppilaan huoltaja pyytää lupaa poissaoloon pääsääntöisesti kaksi viikkoa etukäteen ja selvittää poissaolon syyn.
– 1-5 koulupäivän poissaolo anotaan luokanohjaajalta Wilma-viestinä
– yli 5 koulupäivän poissaolo anotaan virka-apulaisrehtorilta erillisellä lomakkeella
Oppilaan tulee etukäteen sopia opettajien kanssa poissaoloajan tehtävistä, kokeista ja projektitöistä sekä liittää suunnitelma poissaoloanomukseen (Wilma-viestiin tai lomakkeeseen). Poissaolon jälkeen opettaja tarkistaa tehdyt tehtävät. Mikäli oppilas ei ole tehnyt sovittuja tehtäviä, se vaikuttaa arviointiin.