Kati Pihlaja
koulukuraattori
puh. 050 5941 018

Suvi Lartamo
koulupsykologi, virkavapaalla

Kristina Karsten
kouluterveydenhoitaja
puh. 050 5941 019