Hallinnon tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse osoitteella:
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi, ilman ääkkösiä.

Leena-Maija Niemi
perusopetuksen rehtori
Puh. 040 6318 469

Jussi Koivusalo
virka-apulaisrehtori            
Puh. 050 5977 413

Tiina Leppänen
koulusihteeri
Puh. 050 3313 321