Kouluterveydenhuollon tehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksien yhteydessä. Hän arvioi oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä antaa terveysneuvontaa yksilön kehityksen mukaisesti. Jos huolia ilmenee, oppilaan ja huoltajan sekä muun oppilashuollon kanssa suunnitellaan tukitoimenpiteitä sekä tarvittaessa lisätutkimuksia.

Laajoista terveystarkastuksista tiedotetaan aina huoltajille.

Lisäksi terveydenhoitaja suorittaa pieniä toimenpiteitä kuten rokotuksia ja tikkien poistamista.​ Myös tapaturmien sattuessa tapaturmailmoitus tehdään terveydenhoitajan kautta.

Koululääkäri suorittaa terveystarkastuksen 1. ja 5. sekä 8. vuosiluokalla. Lisäksi lukion 2. luokalla, muille tarpeen mukaan.​

Sairastumistapauksissa mennään terveyskeskukseen, espoolaiset omaa kotia lähinnä olevaan kotikunnan terveyskeskukseen ja kauniaislaiset Kauniaisten terveyskeskukseen.

Kouluterveydenhoitajan/koululääkärin lähetteellä ensimmäinen käynti silmälääkärillä on ilmainen.

Huoltajien tulee ilmoittaa terveydenhoitajalle esim. seuraavista asioista: allergiat, erikoisruokavalio, pitkäaikaissairaus, tartuntataudit.

Kouluterveydenhoitaja Kristina Karsten puh. 050 5941 019