Unelmametsä

Kasavuoren koulu sijaitsee Kauniaisissa. Annamme opetusta vuosiluokilla 7-9. Toteutamme yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuria yhdessä Mäntymäen koulun (vl1-6) kanssa. Koulumme kanssa samoissa tiloissa toimii Kauniaisten lukio.

käyntikorttikuvax


Ajankohtaista

Toissijainen haku Kasavuoren koulun 7. luokalle

Jos lapsesi hakee Kauniaisissa sijaitsevaan Kasavuoren kouluun, täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomakkeen lisäksi erillinen Kauniaisten hakulomake. Hakulomake löytyy osoitteesta www.kasavuori.fi > Näin meillä toimitaan > Lomakkeet. Lomakkeen voi pyytää myös koulusihteeriltä ylakouluhaku.kasavuori@unelmakoulu.fi tai p. 050 331 3321. Hakulomake tulee palauttaa viimeistään tiistaina 15.1.2019 sähköpostitse ylakouluhaku.kasavuori@unelmakoulu.fi tai osoitteella: Kasavuoren koulu, Kasavuorentie 1, 02700 KAUNIAINEN.

Kasavuoren koulussa on myös ruotsin kielikylpyopetusta. Kielikylpyopetukseen hakeminen merkitään Kauniaisten hakulomakkeeseen.

Kasavuoren koulun infoilta järjestetään tiistaina 8.1.2019 klo 18.00 Kasavuoren auditoriossa.

Lämpimästi tervetuloa!

Oppilaaksioton perusteet

Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymät (12/2015) suomenkielisen perusopetuksen toissijaisen oppilaaksioton perusteet vuosiluokalle 7:

1 Oppilas, joka suorittaa vuosiluokkaa 6 Mäntymäellä, voi halutessaan jatkaa Kasavuoressa vuosiluokat 7-9.

2 Oppilaalla, jolla on hakuhetkellä sisarus Kauniaisten perusopetuksen oppilaana vuosiluokilla 1-8, on oikeus toissijaiseen oppilaspaikkaan Kauniaisten perusopetuksessa. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos hakijan sisarus on perusopetuksen viimeisellä luokalla (9.) hakutilanteessa.

3 Oppilaaksioton perusteita noudatetaan luetellussa järjestyksessä. Jos jäljellä olevia toissijaisia oppilaspaikkoja hakee saman kriteerin perusteella useampi kuin mitä vapaita paikkoja on tarjolla, paikat jaetaan arpomalla. Sen jälkeen, kun toissijainen oppilaaksiotto kriteereillä 1 ja 2 on tehty, suoritetaan toissijaista oppilaspaikkaa hakeneiden kesken arvonta jäljellä olevien oppilaspaikkojen täyttämiseksi. Jos hakijoiden joukossa on useampi samasta perheestä, kohdellaan heitä yhtenä hakijana. Jos viimeinen arvottu toissijainen oppilaspaikka menee tällaiselle hakijalle, suoritetaan arvonta viimeisestä toissijaisesta oppilaspaikasta uudelleen.


Palaa otsikoihinLounas tänään


glyph-logo_May2016_200
Twitter_Logo_White_On_Blue
Kauniaisten suomenkieliset koulut @Graniedu Instagramissa ja Twitterissä. 
Liity myös Facebookissa Graniedu-ryhmään.