Suomenkielisen perusopetuksen tuntijako on laadittu valtakunnallisen tuntijaon pohjalta. Kaupunginvaltuusto hyväksyy perusopetuksen tuntijaon.
Tuntijakopäätöksellä annetut oppiaineiden tuntimäärät ovat ohjeellisia. Ne eivät estä opetuksen eheyttämistä eikä koulutyön joustavaa järjestämistä.
Osa oppilaan viikkotunneista voidaan järjestää luokkakokoa pienemmissä ryhmissä.
Opetusta voidaan antaa eri oppiaineissa joko jaksotetusti tai hajautetusti. Opetusta varten oppilaita voidaan koota vuosiluokkiin sitomattomiin opetusryhmiin.

Tuntijaot