Kauniaisten suomenkielisten koulujen oppijasta kasvaa luova, rohkea ja vastuullinen kansalainen, joka tuntee iloa oppimisestaan.
Oppimiselle suotuisat olosuhteet saavutetaan parhaiten oppivassa organisaatiossa, jossa johtajuutta jaetaan ja päätökset tehdään lähellä.