Kun oppilaan äidinkieli on muu kuin suomi tai hänellä on muuten monikielinen tausta, hän voi opiskella suomea toisena kielenä (S2). Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä, ja sillä on opetuksen sisällön ja arvioinnin suhteen omat tavoitteensa. Oppilaan opettajat määrittelevät yhteistyössä parhaiten soveltuvan oppimäärän ja toteutustavan, mutta lopullisen päätöksen tekee huoltaja.

S2-tukea pyritään tarjoamaan Kasavuoren koulussa myös samanaikaisopetuksena esimerkiksi reaaliaineiden tunneille. Tällöin tapahtuva S2-tuki ei ole osa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, vaan toimii kyseisessä oppiaineessa oppilaan kielitaitoa tukevana ja vahvistavana opetuksena.