Unelmametsä

TulevaisuusohjelmaKauniaisten suomenkielisen perusopetuksen Tulevaisuusohjelma (pdf) (2.2 MB)

Tulevaisuusohjelman taustaa

Kauniaisten suomenkielinen perusopetus on toteuttanut ensimmäisen kerran Tulevaisuusohjelmaa lukuvuosina 2009-2013. Kyseessä on koko henkilökuntaa koskeva tulevaisuuden tavoitteita ja toimintamuotoja selvittänyt prosessi, johon sekä henkilökunta että luottamusmiesorganisaatio sitoutui. Tulevaisuusprosessi toteutettiin koko henkilökunnan yhteisenä dialogina.


Tulevaisuusohjelmassa on kuvattu toiminnan arvopohja, perusopetuksen visio ja oppijan taitokartta eli omaa hyvää elämää tukevat keskeiset taidot. Yhdessä sovitut toimintamallit (tukiprosessit) linjaavat, kuinka Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa toimitaan ja toteutetaan opetussuunnitelmaa. Tulevaisuusohjelma toteutuu kouluissa vision mukaisten lukuvuositeemojen kautta ohjaten lukuvuosisuunnittelua. Tulevaisuusohjelman toteutumista arvioidaan lukuvuosiarvioinnin yhteydessä.


Tulevaisuusohjelma on päivitetty lukuvuosille 2013-2017. Päivitystyö on tehty samalla tavalla yhteisöllisesti kuin ensimmäinen tulevaisuusohjelma. Tulevaisuusohjelman päivittäminen säännöllisesti on tärkeää. Maailma, jossa koulu toimii, on jatkuvassa ja syvällisessä muutoksessa. Muutokset vaikuttavat lasten ja nuorten oppimiseen, kasvuun ja hyvinvointiin ja näin ollen ne on huomioitava koulun toiminnassa. Koulun on oltava proaktiivinen toimija, joka kykenee vastaamaan maailman muutokseen.

Täydellistä listaa tulevaisuudessa tarvittavista taidoista on luonnollisesti mahdoton tehdä. Koululla täytyy kuitenkin olla kyky ja halu olla tekemässä ja suunnittelemassa tulevaisuutta ja myös selkeä ymmärrys siitä, että sen tekemillä valinnoilla ja päätöksillä on vaikutusta tulevaisuuden muodostumiseen.