Unelmametsä

Tulevaisuusohjelma


Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen tulevaisuusohjelma 2017–2021

Tulevaisuusohjelma linjaa tulevaisuuden tavoitteita ja toimintatapoja Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa. Se toteuttaa myös Kauniaisten kaupungin strategiaa. Tulevaisuusohjelma kuvaa, miten kehitämme oppimista ja opetusta. Tulevaisuusohjelma perustuu yhteiseen unelmaamme koulusta.

Tulevaisuusohjelma 2017-2021 on nimeltään WOW! Linnunradan käsikirja Kauniaisten perusopetukselle. Kauniaisten perusopetus valmentaa lapsia ja nuoria tulevaisuuden elämää varten - WOW! tehdään yhdessä:

  • Kasvatamme muutokselle myönteisiä lapsia ja nuoria, joilla on halua ja kykyä oppia uutta ja ottaa uusia toimintatapoja käyttöön.

  • Kannustamme heitä kanssaihmisten hyvän huomioiden oman polun luomiseen kohti onnellisuutta ja omien unelmien mahdollistamista.

  • Rohkaisemme sinnikkyyteen määrätietoisen tekemisen ja kokeilemisen kautta.


Tulevaisuusohjelman tavoitteet:

  1. Vahvistamme koko kouluyhteisön hyvinvointia määrätietoisesti; se on perusta oppimiselle.

  1. Lisäämme luovuutta ja syvennämme oppimista kokeilemalla uutta ja haastamalla perusolettamuksia; uskallamme myös epäonnistua.

  1. Olemme teknologiahalukkaita; meillä on kykyä ja innokkuutta omaksua uutta tekemisen tapaa.

  1. Kasvamme glokalisaatioon; pidämme yhteyttä toisiimme ja huolehdimme ympäristöstä ja toisistamme koko universumin tasolla.

  1. Vahvistamme sosiaalisia taitoja ja hyvän tekemisen tahtoa; yhteinen tekeminen on meille tärkeää.


Seuraamme tavoitteiden toteutumista suunnitelmallisesti tekstissä kuvattujen mittareiden avulla.