Unelmametsä

Tasa-arvosuunnitelma 2017–2020

Tasa-arvotyötä Kasavuoren koulussa


Lain mukaan jokaisella koululla on velvoite laatia tasa-arvosuunnitelma.

Koulun on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla on samat mahdollisuudet koulutukseen lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. Koulun tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 6 c §)

Koulussamme on  laadittu syksyn aikana toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä oppilaiden ja henkilöstön kanssa. Suunnitelma ja sen toteuttaminen tulee olemaan osa muuta lukuvuoden toimintasuunnitelmaa ja sen onnistumista arvioidaan lukuvuosittain. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman on hyväksynyt Kauniaisten suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Hyväksytty suunnitelma on koulumme ensimmäinen ja sitä päivitetään kolmen vuoden kuluttua.


Suunnitelma on toiminnallinen ja jokaisen lukuvuoden alussa tiimit suunnittelevat oppilaiden kanssa koulussamme tehtävän tasa-arvotyön sisältöjä ja lukuvuoden aikana niitä  toteutetaan. Suunnitelma- ja toteutustyötä ohjaa toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Sen laatimisen yhteydessä toteutetun oppilaille suunnatun kyselyn tuloksien mukaan on päätetty  luokkatasojen tasa-arvotyön painopistealueet.


Kasavuoren koulun tasa-arvosuunnitelma 2017–2020