Unelmametsä

Oppilaiden osallisuustoiminta

Oppilaiden osallisuutta koulussamme koordinoi ja kehittää osallisuusyksikkö eli ossu. Yksikkö pyrkii pitkäjänteisesti luomaan kouluyhteisöön tulevaisuusprosessin tavoitteiden suuntaisia ja kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja ja käytänteitä, jotka tukevat osallisuutta ja mahdollistavat sen koulun arjessa.

Yksikön toimintamuodot ovat oppilaan näkökulmasta:

- toimiminen oppilasparlamentissa ja sen työryhmissä

- tukioppilastoiminta

- osallistuminen kerhotoimintaan

- osallistuminen erilaiseen kilpailutoimintaan (esimerkiksi turnaukset, Nou Hätä, GraniTalent taloustietokilpailu)

- koulun tapahtumien järjestäminen (toimii myös luokkatasotiimien kautta)