Unelmametsä

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) virittävät oppilaan ajattelua ja ymmärrystä löytämään yhteyksiä eri tavoin saatujen tietojen välille. Kokonaisuuksien ymmärtäminen ja niiden rakentaminen antaa työkaluja tulevaisuuden työelämään ja innostaa tiedon tai taitojen hankkimiseen eri tavoin.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet voivat olla eri oppiaineiden sisältöjä yhdistäviä kokonaisuuksia samalla luokka-asteella tai eri luokka-asteiden välillä. Myös koko koulu voi osallistua oppimiskokonaisuuden rakentamiseen.


Lukuvuonna 2018-2019 luokkatasojen monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemat ovat:

vl 7 hyvän tekeminen
vl 8 media
vl 9 yrittäjyys


Huhtikuussa 2019 järjestetään suomenkielisen perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 yhteinen MOK-viikko. 

Lisäksi kaikilla vuosiluokilla on oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia, kuten 8.-luokkalaisilla Matkalla maailman ympäri ja 9.-luokkalaisilla Juuret.