Unelmametsä

Kauniaisten ulkopuolella asuvien oppilaiden hakeminen Kasavuoren kouluun

Espoolaisen oppilaan hakiessa Kauniaisissa sijaitsevaan Kasavuoren kouluun tulee huoltajien täyttää Espoon oman hakulomakkeen lisäksi erillinen Kauniaisten hakulomake. Hakulomake löytyy tästä. Lomakkeen voi myös tilata koulusihteeriltä osoitteesta kasavuorenkoulu(at)kauniainen.fi tai p. 09 505 6414, 050 331 3321 / Pirjo Rantanen. 

Täytetty hakulomake tulee palauttaa osoitteeseen Kasavuoren koulu, Kasavuorentie 1, 02700 Kauniainen viimeistään keskiviikkona 18.1.2017.

Kasavuoren koulun esittelytilaisuus vl6 huoltajille ja oppilaille järjestetään koulun auditoriossa tiistaina 10.1.2017 klo 18.00. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja: vararehtori Leena-Maija Niemi, p. 050 331 1518

Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymät (12/2015) suomenkielisen perusopetuksen toissijaisen oppilaaksioton perusteet vuosiluokalle 7:

1 Oppilas, joka suorittaa vuosiluokkaa 6 Mäntymäellä, voi halutessaan jatkaa Kasavuoressa vuosiluokat 7-9.

2 Oppilaalla, jolla on hakuhetkellä sisarus Kauniaisten perusopetuksen oppilaana vuosiluokilla 1-8, on oikeus toissijaiseen oppilaspaikkaan Kauniaisten perusopetuksessa. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos hakijan sisarus on perusopetuksen viimeisellä luokalla (9.) hakutilanteessa.

3 Oppilaaksioton perusteita noudatetaan luetellussa järjestyksessä. Jos jäljellä olevia toissijaisia oppilaspaikkoja hakee saman kriteerin perusteella useampi kuin mitä vapaita paikkoja on tarjolla, paikat jaetaan arpomalla. Sen jälkeen, kun toissijainen oppilaaksiotto kriteereillä 1 ja 2 on tehty, suoritetaan toissijaista oppilaspaikkaa hakeneiden kesken arvonta jäljellä olevien oppilaspaikkojen täyttämiseksi. Jos hakijoiden joukossa on useampi samasta perheestä, kohdellaan heitä yhtenä hakijana. Jos viimeinen arvottu toissijainen oppilaspaikka menee tällaiselle hakijalle, suoritetaan arvonta viimeisestä toissijaisesta oppilaspaikasta uudelleen.