Unelmametsä

Kauniaisten ulkopuolella asuvien oppilaiden hakeminen Kasavuoren kouluun

Jos Kauniaisten ulkopuolella asuva oppilas hakee Kasavuoren kouluun, huoltajien tulee täyttää Espoon (tai muun kaupungin) oman hakulomakkeen lisäksi tämä erillinen hakulomake. Lomakkeen voi pyytää myös koulusihteeriltä ylakouluhaku.kasavuori@unelmakoulu.fi, tai puh. 050 331 3321

Hakulomake tulee palauttaa viimeistään 18.1.2018 osoitteeseen Kasavuoren koulu, Kasavuorentie 1, 02700 KAUNIAINEN tai sähköpostilla ylakouluhaku.kasavuori@unelmakoulu.fi. Huomioikaa, että kirjepostin leimassa tulee olla päivämääränä viimeistään 18.1.2018

Järjestämme infoillan kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen 10.1.2018 klo 18 Kasavuoren koulun auditoriossa.


Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymät (12/2015) suomenkielisen perusopetuksen toissijaisen oppilaaksioton perusteet vuosiluokalle 7:

1 Oppilas, joka suorittaa vuosiluokkaa 6 Mäntymäellä, voi halutessaan jatkaa Kasavuoressa vuosiluokat 7-9.

2 Oppilaalla, jolla on hakuhetkellä sisarus Kauniaisten perusopetuksen oppilaana vuosiluokilla 1-8, on oikeus toissijaiseen oppilaspaikkaan Kauniaisten perusopetuksessa. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos hakijan sisarus on perusopetuksen viimeisellä luokalla (9.) hakutilanteessa.

3 Oppilaaksioton perusteita noudatetaan luetellussa järjestyksessä. Jos jäljellä olevia toissijaisia oppilaspaikkoja hakee saman kriteerin perusteella useampi kuin mitä vapaita paikkoja on tarjolla, paikat jaetaan arpomalla. Sen jälkeen, kun toissijainen oppilaaksiotto kriteereillä 1 ja 2 on tehty, suoritetaan toissijaista oppilaspaikkaa hakeneiden kesken arvonta jäljellä olevien oppilaspaikkojen täyttämiseksi. Jos hakijoiden joukossa on useampi samasta perheestä, kohdellaan heitä yhtenä hakijana. Jos viimeinen arvottu toissijainen oppilaspaikka menee tällaiselle hakijalle, suoritetaan arvonta viimeisestä toissijaisesta oppilaspaikasta uudelleen.