Unelmametsä

Kasavuoren seniorit

Entiset oppilaat perustivat keväällä -90 yhdistyksen Kasavuoren Seniorit.
Tämäkin yhdistys pyrkii tukemaan koulua jakamalla oppilas- ja opettajastipendejä.
Ennen kaikkea yhdistys pyrkii säilyttämään entisten oppilaiden yhteyksiä kouluun
ja koulutovereihin järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.