Unelmametsä

Kasavuoren koulu sijaitsee Kauniaisissa. Annamme opetusta vuosiluokilla 7-9. Toteutamme yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuria yhdessä Mäntymäen koulun (vl1-6) kanssa. Koulumme kanssa samoissa tiloissa toimii Kauniaisten lukio.

käyntikorttikuvax


Ajankohtaista

Kielikylpyopetuksen toissijainen oppilaaksiotto

Kielikylpyoppilaiden toissijaista oppilaaksiottoa jatketaan kevään 2017 osalta 1.5.2017 asti.

Toissijaisia oppilaspaikkoja ovat ne paikat, jotka ovat jääneet täyttämättä ensisijaisessa oppilaaksiotossa (kauniaislaiset oppilaat).Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika päättyy vuosittain tammikuussa, jonka jälkeen tehdään oppilaaksiottopäätös toissijaisista oppilaista. Kielikylpyoppilaiden toissijaista oppilaaksiottoa jatketaan kevään 2017 osalta 1.5.2017 asti. 

Kauniaisten suomenkielisten opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti Kasavuoren koulun enimmäisoppilasmäärä lukuvuonna 2017-18 eri vuosiluokilla on:
vl7 114
vl8 125
vl9 115

Kielikylpytoiminnassa varhaiskasvatuksessa on ikäluokassa 20-21 lasta. Opetuksessa tavoitteena on ryhmäkoon säilyttäminen 20-21 oppilaassa.

Mikäli toissijaisessa oppilaaksiotossa kielikylpyopetuksen paikkoja jää täyttämättä, voidaan ne täyttää hakujärjestyksessä lukuvuoden aikana. Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun oppilaan koulumatkoja ei korvata. Kielikylpyopetukseen osallistuvilta oppilailta edellytetään kaksivuotinen kielikylvyn varhaiskasvatuspolku. Oppilaat, jotka haluavat siirtyä kielikylpyyn kielikylpypolun varrella, joutuvat osoittamaan ikätason kielikylpyopetukseen riittävän ruotsin kielen taidon.

Haku tapahtuu palauttamalla viimeistään 1.5.2017. Lomakkeen voi palauttaa myös skannattuna sähköpostilla osoitteeseen kasavuorenkoulu@kauniainen.fi. 
Palaa otsikoihinLounas tänään


glyph-logo_May2016_200
Twitter_Logo_White_On_Blue
Kauniaisten suomenkieliset koulut @Graniedu Instagramissa ja Twitterissä. 
Liity myös Facebookissa Graniedu-ryhmään.