Unelmametsä

Kasavuoren koulu sijaitsee Kauniaisissa. Annamme opetusta vuosiluokilla 7-9. Toteutamme yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuria yhdessä Mäntymäen koulun (vl1-6) kanssa. Koulumme kanssa samoissa tiloissa toimii Kauniaisten lukio.

käyntikorttikuvax


Ajankohtaista

Kielikylpyopetuksen toissijainen oppilaaksiotto

Kielikylpyoppilaiden toissijaista oppilaaksiottoa jatketaan kevään 2018 osalta 27.4.2018 asti

Toissijaisia oppilaspaikkoja ovat ne paikat, jotka ovat jääneet täyttämättä ensisijaisessa oppilaaksiotossa (kauniaislaiset oppilaat).Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika päättyy vuosittain tammikuussa, jonka jälkeen tehdään oppilaaksiottopäätös toissijaisista oppilaista. Kielikylpyoppilaiden toissijaista oppilaaksiottoa jatketaan kevään 2018 osalta 27.4.2018 asti.


Kauniaisten suomenkielisten opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti Kasavuoren koulun enimmäisoppilasmäärä lukuvuonna 2018-19 eri vuosiluokilla on:

vl7 112, joista kielikylpyoppilaita 20

vl8 119, joista kielikylpyoppilaita 20

vl9 120, joista kielikylpyoppilaita 19 (ryhmä on täysi)


Mikäli toissijaisessa oppilaaksiotossa kielikylpyopetuksen paikkoja jää täyttämättä, voidaan ne täyttää hakujärjestyksessä lukuvuoden aikana. Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun oppilaan koulumatkoja ei korvata. Kielikylpyopetukseen osallistuvilta oppilailta edellytetään kaksivuotinen kielikylvyn varhaiskasvatuspolku. Oppilaat, jotka haluavat siirtyä kielikylpyyn kielikylpypolun varrella, joutuvat osoittamaan ikätason kielikylpyopetukseen riittävän ruotsin kielen taidon.


Haku tapahtuu palauttamalla tämä lomake viimeistään 27.4.2018 osoitteeseen Kasavuoren koulu, Kasavuorentie 1, 02700 KAUNIAINEN tai sähköpostilla ylakouluhaku.kasavuori@unelmakoulu.fi.

Kielikylpy uusiPalaa otsikoihinLounas tänään


glyph-logo_May2016_200
Twitter_Logo_White_On_Blue
Kauniaisten suomenkieliset koulut @Graniedu Instagramissa ja Twitterissä. 
Liity myös Facebookissa Graniedu-ryhmään.